Výrobcovia

Vážení zákazníci,
radi by sme vás upozornili na nebezpečný výrobok na trhu, ktorý bol v minulosti zahrnutý aj v našej ponuke. Jedná sa o postieľku WUJEC ZBYSZEK P BOROVICA (120x60).
Tento výrobok predstavuje pre detských užívateľov vážne bezpečnostné riziko. Postieľka bola zverejnená v celoeurópskej databáze nebezpečných výrobkov RAPEX pod číslom A12/103/15.
Z tohto dôvodu vás chceme informovať, že máte ako spotrebiteľ, ktorý si tento nebezpečný výrobok zakúpil, právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva vám bude vrátená kúpna cena výrobku.

AKCIE

Zoradenie: